۶ آذر ۱۳۹۸
سخن هفته

سخن هفته ـ ۳۱

۱ مرداد ۱۳۹۸
سخن هفته

سخن هفته ـ ۳۰

جامعهٔ دینی، جامعهٔ تراز قرآن و وَحی، با تفقّه در دین، به حقیقت می‌پیوندد و ارکان آن، افراشته می‌گردد. تفقّه، فهم و درکِ همه‌سویهٔ دین است، درک و اندریافتی که هیچ‌سویه‌ای را بی‌غوررَسی و کندوکاو، فرونگذارد. همهٔ سوی‌های دین را دیدن، درک و دریافت کردن، کارساز است، دشواری‌زدا، گره‌گشا و […]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۹

جامعهٔ بَرین ارادی، در پرتو اراده‌های استوار، ساخته می‌شود. انسان‌های بااراده، ارادهٔ سالم، رشدیافته، در امان‌مانده از گزندها، شفّاف و صیقل‌خورده، جهت‌دار و هدف‌مند، شکوفان‌گردیده و بالیده در سرابوستان خرد، توانایی برافراشتن پایه‌ها و ارکان جامعهٔ برین ارادی، سالم و روبه‌رشد را دارند. همانان که گزینش‌گرانه، در پرتو خردِ والا، […]
۸ بهمن ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۸

جامعه دینی، جامعهٔ تراز است، برخوردار از درون‌مایه‌های نابِ شکوفانی و رخشانی. خداوند، پیشاهنگی، طلایه‌داری، شادابی و پیشروی جامعهٔ اسلامی و انسان مسلمان را پایندان کرده است. خواست و ارادهٔ اوست که انسانِ مسلمان، در تمامی عرصه‌ها، تمامی آوردگاه‌های عزّت‌آفرینی، میان‌دار باشد و همیشه و همه‌گاه، بدرخشد و بدرخشاند. ساختار […]
۲۳ مهر ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۷

چشمِ چشمهٔ قرآن، همیشه گشوده است، پلک روی پلک نمی‌گذارد و آنی از آیینه‌داری، راه‌گشایی، کرانه‌نمایی باز نمی‌ماند. همه‌گاه، می‌بیند، آن‌چه در «انفس» آن‌به‌آن پدید می‌آید و آن‌چه در «آفاق»، جاری است، از دگردیسی‌ها، زیر و زبر شدن‌ها، نو و کهنه‌شدگی‌ها، روشنایی‌ها و تاریکی‌ها. بیدار است و بیداری را فرایاد […]
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۶

آیین وَحیانی، در روشنایی جان می‌گیرد، ‌می‌بالد و دامن می‌گستراند. جامعهٔ انسانی، به هر اندازه‌ای که از تاریکی‌ها دامن بگیرد و به روشنایی‌ها نزدیک گردد، شوق‌انگیزتر به‌سوی آیین وَحیانی، بال می‌گشاید و در کوی آن رَحل می‌افکند. جهل و تاریکی، اندیشه‌های دربندکشیده‌شده، تارگرفته، زنگاربسته و خمود، بال پرواز انسان را […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۶
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۵

اسلام، از عامیانه‌گری به دور است. نه آموزه‌هایی که فراراه کاروان پرشتاب انسان‌ها فرادست می‌گیرد، عامیانه است و نه در تلاش است که انسان‌ها را عامی بار آورد و از این راه بر پیروان کر و کور خود بیفزاید و عِدّه فراهم آورد.
۱۸ آذر ۱۳۹۶
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۴

فقه، چشمهٔ جوشان و زاینده است و از سازوکارهای نوشدگی برخوردار. ساز و نهاد آن، به‌گونه‌ای است که اگر زمینه بیابد، افق‌های نو به‌روی‌اش گشوده شود و در هالهٔ اندیشه‌های روشن و نو قرار بگیرد، بدون این‌که نیازی باشد بنای کهن و دیرگهان خود را به هم بریزد و از […]
۲ آبان ۱۳۹۶
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۳

اسلام، با دانش درآمیخته است، تمامی آموزه‌ها و باید و نبایدهای آن. حکم و آموزه‌ای را در این آیین آسمانی، نمی‌توان سراغ کرد که در تاریکی بی‌دانشی به حقیقت بپیوندد، سینه‌ای را جلا دهد، ذهنی را بشکوفاند، راهی را بگشاید و رکنی از ارکان نیک‌روزگاری را برافرازد. اسلام، در آغازین […]
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۲

فریضهٔ علم، بیرق اسلام است و نشان و نُمادِ حیاتِ اسلامیان در آوردگاه‌های گوناگون. برافراشته بودنِ بیرق و دُرَفش فریضهٔ علم، شاخصهٔ مهم سرزندگی، شادابی و حیات جامعه است. جامعه و مردمانِ زنده، میان‌دار و در طلایهٔ حرکت، شور و نشور، بیرق دانش‌شان، افراشته و فراپیش است و فرادست و […]
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۱

در بوم و قاب شمارهٔ پیشین، دقیقه‌هایی در بابِ دانش، رسم گردید، از دانش‌های سودمند و ناسودمند، سخن به‌میان آمد و این سخن، با سخن راه‌گشا و فرازین نبی مکرّم، محمد مصطفی (ص) تراز شد و این قاعده به دست آمد که انسان مسلمان، برای پایه‌ریزی و استوارسازی جامعه و […]
۳۱ تیر ۱۳۹۶
سخن هفته

سخن هفته -۲۰

دانشی ارزش‌مند است و والا، که گرهی از کار بستهٔ انسان بگشاید. او را در شب‌های دیجور و کران‌ناپیدا، چراغ راه باشد، در بست و گشاد کارها، نقش‌آفرین، در وادی‌های تاریک و گاهِ سرگردانی، حیرت‌زدگی و سرگشتگی، جهت‌یاب، در بیابان‌های قفر، خشک و سوزان، چشمهٔ جوشان، در هلاکت‌گاه‌ها و دام‌گاه‌ها، […]