۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دریچه

دریچه – ۲۹

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
انگاره‌ها

نیازهای ثابت و متغیر*

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
ره‌یافت

موسیقی، در نظری اجمالی*

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۹

جامعهٔ بَرین ارادی، در پرتو اراده‌های استوار، ساخته می‌شود. انسان‌های بااراده، ارادهٔ سالم، رشدیافته، در امان‌مانده از گزندها، شفّاف و صیقل‌خورده، جهت‌دار و هدف‌مند، شکوفان‌گردیده و بالیده در سرابوستان خرد، توانایی برافراشتن پایه‌ها و ارکان جامعهٔ برین ارادی، سالم و روبه‌رشد را دارند. همانان که گزینش‌گرانه، در پرتو خردِ والا، […]
۹ بهمن ۱۳۹۷
دریچه

دریچه – ۲۸

۹ بهمن ۱۳۹۷
انگاره‌ها

پیوند مکتب و قانون

…پژوهندهٔ اسلامی از همان آغاز، تفاوت اساسی میان موضع خود در برابر وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که بر عهده دارد، با موضع دیگر پژوهندگان مکاتب درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ همانان که به فرایند مطالعهٔ مکتب اقتصادی پرداخته و مکتب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص اقتصادی همچون سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری و سوسیالیسم را عرضه داشتند. این تفاوت بنیادین است که نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسیر […]
۸ بهمن ۱۳۹۷
ره‌یافت

اسلام و راه‌های قانونگذاری

چون قوانین، جز تنظیم و تحدید روابط بشر در شؤون مختلف با یکدیگر نیست و چون منشأ این روابط، قوا و غرایز انسانی است و اصول این قوا و ممیّزات انسانی، ثابت است، اصولِ قوانین، که روابط و انعکاسات آن‌ها را تحدید و تنظیم می‌نماید، باید ثابت و غیرمتغیّر باشد؛ […]
۸ بهمن ۱۳۹۷
سخن هفته

سخن هفته ـ ۲۸

جامعه دینی، جامعهٔ تراز است، برخوردار از درون‌مایه‌های نابِ شکوفانی و رخشانی. خداوند، پیشاهنگی، طلایه‌داری، شادابی و پیشروی جامعهٔ اسلامی و انسان مسلمان را پایندان کرده است. خواست و ارادهٔ اوست که انسانِ مسلمان، در تمامی عرصه‌ها، تمامی آوردگاه‌های عزّت‌آفرینی، میان‌دار باشد و همیشه و همه‌گاه، بدرخشد و بدرخشاند. ساختار […]
۲۶ مهر ۱۳۹۷
سرمقاله سایت

نفحه‌های ربّانی

۲۴ مهر ۱۳۹۷
دریچه

دریچه – ۲۷

۲۴ مهر ۱۳۹۷
ره‌یافت

فرآیند اجتهاد و ویژگی‌های شخصی مجتهد

… دانستیم که سرمایه ما در فرایند کشف مکتب اقتصادی در اسلام، احکام و بینش‌ها هستند. اکنون جا دارد قدری در این زمینه سخن گوییم که شیوه دستیابی به این احکام و بینش‌ها کدام است و این راه، چه خطرهایی را در کمین دارد. این از آن‌روست که وقتی مکتب […]
۲۴ مهر ۱۳۹۷
انگاره‌ها

ثابت‌ها، منشأ احکام اوّلیه

نمونه‌ای از عمده‌ترین اصول ثابت که منشأ احکام اولیّه می‌باشند، به قرار زیر است: ثابت‌ها در ارتباط انسان با خویشتن ثابت‌ها در ارتباط انسان با خویشتن‌ «آن‌چنان‌که هست‌» انسان در هر حال که باشد، دارای ثابت‌هایی است. خواه به آن‌ها آگاهی داشته باشد یا نه، البته در صورت آگاهی به […]