دیده‌وریموضوع‌نامک

کوچی‌نیل و فراوری رنگ از آن

پاکیزه‌بودن خوراک، پوشاک، بدن، خانه، محله، شهر و دیگر سویگان‌های زندگانی بشر، از بایسته‌های دین اسلام است، ازاین‌روی، دانش‌مردان دغدغه‌مندِ دین را واداشته که با حساسیت و موشکافی، بکوشند تا پلیدی‌ها را برابر کتاب و سنت، بشناسانند و با هشدارهای پیاپی، به انسان مسلمان بیاموزند که ساحَتِ زندگی و حیات خود را از آلودگی‌ها پاک سازد و راه پرهیز را پی‌گیرانه، در همه‌حال، پیش بگیرد.

رنگِ خوشایند و چشم‌نواز کوچی‌نیل، که با روش‌های گوناگونی، از حشره‌ای شناخته‌شده به همین نام، به‌دست می‌آید، فراورده‌ای است با کاربردهای فراوان در صنایع پوشاک، آرایشی، بهداشتی و غذایی. درنتیجه، پژوهش‌های فراوانی روی آن، به انجام رسیده است.

در شمارۀ پیشین، یادآور شدیم، زیست‌گاه اصلی این حشره، امریکای مرکزی و شمال امریکای جنوبی است. کوچی‌نیل، نقش به‌سزایی در اقتصاد و کشاورزی این سرزمین‌ها و اقلیم‌ها دارد و کشاورزان، با پدیدآوری مزرعه‌های سرپوشیده و روباز، به پرورش و فراوان‌سازی آن می‌پردازند.

آشنایی با حشرۀ کو‌چی‌نیل، منابع تغذیه و چگونگی استخراج و فراوری رنگ از آن، در بازشناسی زوایای فقهی – حقوقی پیوسته به این حشره و فآورده‌ها و بازده‌های آن، از جمله مهم‌ترین آنها: رنگ پرکاربرد کارمین، نقش به‌سزایی دارد.

از این روی، ویدیوهای زیر که مراحل کشت، رشد و رنگ‌گیری ا

ز کوچی‌نیل را نشان می‌دهد، در دسترس شما فقه‌پژوه گرامی، قرار می‌گیرد، به امید آن‌که در بررسی‌های فقهی، مفید افتد.

دکمه بازگشت به بالا