۱ آذر ۱۳۹۵
ابزارهای نوین در پژوهش

اندر آیین نبشتار تراز

مقاله، بازتاب‌دهندۀ جزر و مدّ و جولان فکری نویسنده است. نویسنده، با زورق اندیشه، به دریای اندیشه‌ها وارد می‌شود و جزر و مدّ می‌آفریند و با جزر و مد و جولان‌گری دیگر اندیشه‌ها، درمی‌آمیزد و در فراخیزی و نهضتِ پاک‌سازی و سرزندگی دریای اندیشه‌ها که بی‌گمان، در دریای پرغریو و فرویش و برآیش وجودِ انسان‌ها، اثرگذار است و دگرگونی‌آفرین، نقش‌آفرینی می‌کند.
فصلنامه، بر اساسِ رسالتی که دارد، وظیفۀ خود می‌داند از مقاله‌‎های فقهی و موضوع‌شناسی فقهی و مقوله‌های پیرامونی با این ویژگی، بهره بگیرد و به سهم خود، نواندیشی دینی را بگستراند و راه را بر خمود‌فکری و خشکه‌مغزی ببندد.
۱۳ تیر ۱۳۹۵
ابزارهای نوین در پژوهش

نگاهی به دستورالعمل اعطای رتبه علمی به نشریات حوزوی

نشریات پژوهشی حوزه به سه دسته تقسیم می‌شوند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه دبیرخانه‌ای دارد با عنوان «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی».