۱۱ آبان ۱۳۹۵
تیتر یک

بن‌یاخته‌های خون بند ناف، کارآزمایی بالینی

دغدغه‌مندانه، و از روی خیرخواهی به آستان مقدسی ورود پیدا می‌کنیم که در کشاکش‌های روزگار، فراز و فرودها، گاهِ نظردهی‌ها و برافراشتن درفشِ رخشان فتوا، کوچک‌ترین کژتابی در شناخت زوایای پیدا و پنهانِ موضوع و پدیده‌های نوپیدا، کار را با دشواری‌های بسیار، روبه‌رو می‌سازد.
روبه‌رو شدن با پدیده‌های نو و کشف‌های علمی جدید و موضع‌گیری مثبت یا منفی دربارۀ آنها، خُبرگی، مهارت، دانش و آگاهی‌های ویژه‌ای را لازم دارد.
موضوع این مقال، که به گمان ما، کوچک‌ترین بی‌راهه‌روی در شناخت دقیق و همه‌سویۀ آن،جبران‌ناپذیر است و خسارت‌بار، دستاوردِ بزرگ علمی است که امیدهایی را برانگیخته و راه را برای درمانِ بسیاری از بیماری‌های دشواردرمان، هموار ساخته است: کشف بُن‌یاخته‌های خون‌سازِ خون بند ناف.
۷ تیر ۱۳۹۵
بلاگ نشریه

موضوع‌شناسی؛ دانشی نو

از مقوله‌های بس مهم و کاربردی، که دانش فقه را پرکشش و نو نگه‌می‌دارد و در همۀ میدان‌ها میان‌دار، شناخت موضوع است. شناختی که از دیرباز تاکنون، فقیهان و صاحبان فتوا را چراغ راه بوده و راه‌گشا و بن‌بست‌شکن و نگذارده فقه رو به افول بگذارد و کهنگی و جاماندن از قافلۀ پرشتاب زندگی، آن‌را از تک‌و‌پوی بازدارد و به تاریخ بپیوندد، بسان بسیاری از دانش‌هایی که می‌بینیم و می‌بینید به تاریخ پیوسته‌اند.
این شناختِ سخت‌ سرنوشت‌ساز، امروزه و در روزگار جدید و پیشرفت‌های روزافزون بیش از پیش گزیرناپذیر می‌نماد و سزاست که جایگاه مستقلی بیابد و از این چشم‌انداز، بررسی و زمینه‌های کاربردی آن در جای‌جای فقه آماده شود.
یادداشت موضوع‌مگ را بخوانید.
۷ تیر ۱۳۹۵
بلاگ نشریه

ساحت قدسی فتوا

فتوا، از خداست، پرتوی از نور او. اوست که فتوا می‌دهد، راه می‌نماید، راه بهتر رسیدنِ به سرچشمۀ روشنایی.
او، پاسخ‌گوست. آدمیان را برمی‌انگیزاند که بپرسند و از ظلمت جهل برهند. خود در مقامِ پاسخ‌گویی بر‌می‌آید و به بندگان بار می‌دهد به مقام پرسش‌گری خردورزانه از او فرا روند و بر دامنۀ آگاهی خود بیفزایند.
باب روح‌افزا و دل‌انگیز پرسش از خود را باز گذارده تا آدمیان، در باتلاق نادانی گرفتار نیایند و راهِ برون‌شد را بیابند و راه امروز و فردا و فرداهای خود را در پرتو پرسش‌گری‌های آگاهانه و پاسخ‌های هدایت‌گرانه و حیات‌بخش بگشایند.