۲۶ مهر ۱۳۹۷
سرمقاله سایت

نفحه‌های ربّانی

۱ آذر ۱۳۹۵
سرمقاله سایت

اندر آیین نبشتار تراز

ترازنویسی و ترازپژوهی و به‌آیین و روال، گزاره‌هایی را فراچنگ آوردن و به پیش‌گاه اهل نظر پیشکش کردن، میراثی است گران‌بهاء، که از دوره‌های بسیار دور زاد‌برزاد، نسل‌اندرنسل در جویبار زمان جاری شده، از سینه‌ای به سینه‌ای، از برگه‌ای به برگه‌ای راه یافته، تا به ما رسیده و همه‌گاه کوبۀ ذهن‌ها، فکرها و ذوق‌ها را می‌کوبد و دَرای کاروان را به صدا درمی‌آورد که میراث خود را، نوشتاری و گفتاری، رویدادها و آموزه‌های وَحیانی و بشری را با کاغذ زر که همان ترازمندنویسی و ترازمندپژوهی است بنگارید و در پیشانی زمان، حک کنید؛ تا شور انگیزد و به یادگار در یادها و لوح ضمیرها بماند.

دیدگاه فصلنامه پژوهشی موضوع‌شناسی فقهی را در رابطه با آیین نوشتار، بخوانید.
۱۱ آبان ۱۳۹۵
تیتر یک

بن‌یاخته‌های خون بند ناف، کارآزمایی بالینی

دغدغه‌مندانه، و از روی خیرخواهی به آستان مقدسی ورود پیدا می‌کنیم که در کشاکش‌های روزگار، فراز و فرودها، گاهِ نظردهی‌ها و برافراشتن درفشِ رخشان فتوا، کوچک‌ترین کژتابی در شناخت زوایای پیدا و پنهانِ موضوع و پدیده‌های نوپیدا، کار را با دشواری‌های بسیار، روبه‌رو می‌سازد.
روبه‌رو شدن با پدیده‌های نو و کشف‌های علمی جدید و موضع‌گیری مثبت یا منفی دربارۀ آنها، خُبرگی، مهارت، دانش و آگاهی‌های ویژه‌ای را لازم دارد.
موضوع این مقال، که به گمان ما، کوچک‌ترین بی‌راهه‌روی در شناخت دقیق و همه‌سویۀ آن،جبران‌ناپذیر است و خسارت‌بار، دستاوردِ بزرگ علمی است که امیدهایی را برانگیخته و راه را برای درمانِ بسیاری از بیماری‌های دشواردرمان، هموار ساخته است: کشف بُن‌یاخته‌های خون‌سازِ خون بند ناف.
۲۸ تیر ۱۳۹۵
سرمقاله سایت

بیداردلانِ نفحه‌شناس

بیداردلان، هشیاران و گشاده‌سینه‌گان، شبان و روزان، در همه‌گاه، چشم به راه‌اند و به سوی این قبله در نماز، تا نفحۀ الهی بوزد و بوی خوش آن، فضا را بیاگند و اینان بهرۀ خود برند و جان تفت‌زدۀ خود را از تَفتِستان زندگی به سوی نسیم صباحان و جان‌افزای کوی دوست بکشند.
شناختِ هنگام‌ها، رصد لَمحه‌ها و بهنگام گُشادن سینه و کشاندن خود به گذرگاه نسیم و بهره‌گیری از وزشِ حیات‌بخش آن، از هر کسی ساخته نیست، باشندۀ کوی دوست باید و آشیان‌گزین آن قاف.
این باشندگانِ کوی دوست، هر آن و هرگاه، نسیمی از کوی دوست بوزد، شامه‌هاشان به‌کار می‌افتد، آسیمه‌سر برمی‌خیزند، تا جام وجود خود را از آن لبالب سازند.