بسم الله الرحمن الرحیم

دریچۀ گشوده شده، بر آن است نسیمی از کوی جانان، به کوی جان‌ها بوزاند، نسیمی که از عطر دل‌انگیز و روح‌نواز جانان آگنده باشد و به جان‌ها عطر ببیزاند.

فقه، نسیمی است از کوی جانان که به کوی هر جانی بوزد، بوی خوش خود را ببیزاند، آن جان را از حالی به حالی دگرگون می‌سازد و هوشیاری، بینایی، درک دقیق و قدرت راه‌یابی را برای آن، به ارمغان می‌آورد.

ما گروهی از طلاب حوزه علمیه قم، از آن باب و برابر قاعده‌ای که از زبان رسول اعظم (ص) تراویده:

«رُبَّ حامل فقه لیس بفقیه»

بر آن شدیم، تا نسیمی از این کوی، در قاب وجیزه‌ای، به جان‌ها بوزانیم و دیدگاه‌ها و کالبدشکافی‌هایِ ترازمند اهل نظر را بنمایانیم و موضوع‌های نوپدید که هنوز ذیل حکمی از احکام فقهی درنیامده؛ یعنی ناشناخته شده‌اند، و یا در آمده‌اند و شناخته شده‌اند؛ امّا دگرگونی‌هایی در آنها روی داده که نیاز به کندوکاو، وارسی و پژوهش جدید دارند و فرودآیی دوباره به آبشخور ناب فقه.

از این روی، در این قاب و از این دریچۀ گشوده شده، بر آن‌ایم، بررسی‌های همه‌سویه و موضوع‌شناسانۀ کارشناسان و عالمان را فراروی اهل پژوهش بگذاریم به امید آن که در این نسیم‌وزانی، ما را نیز خداوند بهره‌یاب سازد.

دکمه بازگشت به بالا