انگاره‌هاموضوع‌نامک

حکومت فقه بر تمامی شؤون زندگی*

یكی از مهم‌ترین، بلكه به یك معنی مهم‌ترین هدف رسالت پیامبران الهی از دیدگاه اسلام، قیام مردم در جوامع بر مبنای قسط و عدالت می‌باشد . . . .

دلایل این‌كه همۀ شؤون زندگی دنیوی، مانند شؤون حیات اخروی، مشمول حقوق و احكام دینی از دیدگاه منابع اسلامی است:

۱. اگر شؤون زندگی دنیوی مانند حیات اخروی، مشمول حقوق و احكام دینی نبود، آن همه توصیه و تأكید و دستورات دینی برای ریشه‌كن كردن فساد از روی زمین، وارد نمی‌شد. . . .

۲. دستور اكید به سبقت‌جویی به خیرات . . . .

۳. تحلیل (حلال كردن) بهره‌برداری از مواد مفید روی زمین برای ادامه معیشت و تنظیم آن . . . .

۴. تكالیف مادی، برای تنظیم بعد مادی، مانند زكات، خمس و حق معلوم كه به ملاك ریشه‌كن كردن فقر مقرر شده است و جلوگیری از كنز (جمع و انبوه نمودن طلا و نقره و دیگر مایحتاج مردم و احتكار و تكاثر در مسیر هدف قرار دادن مالكیت) ربا و تجاوز به مال ایتام….

۱. وجوب وفاء به پیمان‌ها.

۲. قصاص.

۳. حدود.

۴. دیات.

۵. وصیت.

۶. مسائل ارث.

۷. ممنوعیت تصرف در اموال از راه نامشروع.

۸. جهاد.

۹. دفاع.

۱۰. نكاح.

۱۱. طلاق.

۱۲. تجارت و معاملات.

۱۳. تكمیل پیمانه‌ها و دیگر موازین.

۱۴. ممنوعیت احتكار.

۱۵. ممنوعیت فروش اسلحه برای اقوام متخاصم، مگر وسائل دفاع.

۱۶. دین و ملحقات آن.

۱۷. رهن.

۱۸. ضمانت.

۱۹. صلح.

۲۰. وكالت.

۲۱. اجاره.

۲۲. شركت.

۲۳. امانت.

۲۴. مسابقه برای تمرین و توانایی.

۲۵. ممنوعیت غضب.

۲۶. اقرار.

۲۷. قضا و شهادات.

۲۸. ممنوعیت سفهاء از تصرف مستقیم در اموال و دیگر شؤون زندگی.

۲۹. وقف.

۳۰. هبه.

۳۱. اصول و قواعد اقتصادی.

۳۲. اصول و قواعد حقوقی.

۳۳. اصول و قواعد سیاسی.

۳۴. تنظیم روابط با اقلیت‌ها و اقوام و ملل خارج از اسلام.

۳۵. تنظیم بهداشت و امور پزشكی.

۳۶. تنظیم و تغییر و یا ایجاد موضوعاتی كه با گذشت زمان وارد شؤون زندگی انسان‌ها می‌شوند.

به همین جهت است كه فقه اسلامی را می‌توانیم به انواع زیر تقسیم كنیم:

۱. فقه عبادی.

۲. فقه احوال شخصیه.

۳. فقه معاملات و عقود و ایقاعات.

۴. فقه اخلاق.

۵. فقه سیاسی.

۶. فقه عرفان.

۷. فقه صنعت.

۸. فقه ارتباطات بین‌الملل.

۹. فقه فرهنگ.

۱۰. فقه مدیریت.

۱۱. فقه جهاد و دفاع.

۱۲. فقه علوم.

۱۳. فقه اكتشافات.

۱۴. فقه حقوق جزایی.

۱۵. فقه علوم.

۱۶. فقه دیگر انواع حقوق.

۱۷. فقه قضا (دادرسی).

۱۸. فقه مبارزه با ظلم و ستم.

۱۹. فقه مبارزه با ناشایستگی‌ها.

۲۰. فقه تشویق و تحرك با بایستگی‌ها و شایستگی‌ها.

۲۱. فقه مسائل پزشكی.

۲۲. فقه آینده‌نگری.

۲۳. فقه اطلاعات به آن‌چه كه در دنیا می‌گذرد

و….

*جعفری، محمدتقی، شرح و تفسیر نهج البلاغه، خطبه ۱۵۳.

دکمه بازگشت به بالا