۲۶ مهر ۱۳۹۷

نفحه‌های ربّانی

۲ آذر ۱۳۹۵

اندر آیین نبشتار تراز

مقاله، بازتاب‌دهندۀ جزر و مدّ و جولان فکری نویسنده است. نویسنده، با زورق اندیشه، به دریای اندیشه‌ها وارد می‌شود و جزر و مدّ می‌آفریند و با جزر و مد و جولان‌گری دیگر اندیشه‌ها، درمی‌آمیزد و در فراخیزی و نهضتِ پاک‌سازی و سرزندگی دریای اندیشه‌ها که بی‌گمان، در دریای پرغریو و فرویش و برآیش وجودِ انسان‌ها، اثرگذار است و دگرگونی‌آفرین، نقش‌آفرینی می‌کند.
فصلنامه، بر اساسِ رسالتی که دارد، وظیفۀ خود می‌داند از مقاله‌‎های فقهی و موضوع‌شناسی فقهی و مقوله‌های پیرامونی با این ویژگی، بهره بگیرد و به سهم خود، نواندیشی دینی را بگستراند و راه را بر خمود‌فکری و خشکه‌مغزی ببندد.
۸ تیر ۱۳۹۵

موضوع‌شناسی؛ دانشی نو

از مقوله‌های بس مهم و کاربردی، که دانش فقه را پرکشش و نو نگه‌می‌دارد و در همۀ میدان‌ها میان‌دار، شناخت موضوع است. شناختی که از دیرباز تاکنون، فقیهان و صاحبان فتوا را چراغ راه بوده و راه‌گشا و بن‌بست‌شکن و نگذارده فقه رو به افول بگذارد و کهنگی و جاماندن از قافلۀ پرشتاب زندگی، آن‌را از تک‌و‌پوی بازدارد و به تاریخ بپیوندد، بسان بسیاری از دانش‌هایی که می‌بینیم و می‌بینید به تاریخ پیوسته‌اند.
این شناختِ سخت‌ سرنوشت‌ساز، امروزه و در روزگار جدید و پیشرفت‌های روزافزون بیش از پیش گزیرناپذیر می‌نماد و سزاست که جایگاه مستقلی بیابد و از این چشم‌انداز، بررسی و زمینه‌های کاربردی آن در جای‌جای فقه آماده شود.
یادداشت موضوع‌مگ را بخوانید.

magazine-no1magazine-no1

دانلود مجله

banner-1
فایل اولین شماره فصلنامه برای دانلود با فرمت‌های مختلف ارایه شده است.
مجله را رایگان دانلود کنید.

اشتراک

banner-2
می‌توانید مشترک نسخه چاپی فصلنامه شوید و فصلنامه را ۴ بار در سال دریافت کنید.

عضویت در خبرنامه

banner-3
با عضویت در خبرنامه موضوع‌مگ، مطالب تازه را از طریق ایمیل دریافت کنید.

همکاری با مجله

banner-2
فصلنامه تخصصی موضوع‌شناسی فقهی از پژوهشگران حوزه‌های مختلف دعوت به همکاری می‌کند.
mozoonamak-logomozoonamak-logo

مجله اینترنتی هفتگی موضوع‌نامک (پیوست درگاه اینترنتی فصلنامه تخصصی موضوع‌شناسی فقهی)

یادداشت‌ها

۸ تیر ۱۳۹۵

موضوع‌شناسی؛ دانشی نو

از مقوله‌های بس مهم و کاربردی، که دانش فقه را پرکشش و نو نگه‌می‌دارد و در همۀ میدان‌ها میان‌دار، شناخت موضوع است. شناختی که از دیرباز تاکنون، فقیهان و صاحبان فتوا را چراغ راه بوده و راه‌گشا و بن‌بست‌شکن و نگذارده فقه رو به افول بگذارد و کهنگی و جاماندن از قافلۀ پرشتاب زندگی، آن‌را از تک‌و‌پوی بازدارد و به تاریخ بپیوندد، بسان بسیاری از دانش‌هایی که می‌بینیم و می‌بینید به تاریخ پیوسته‌اند.
این شناختِ سخت‌ سرنوشت‌ساز، امروزه و در روزگار جدید و پیشرفت‌های روزافزون بیش از پیش گزیرناپذیر می‌نماد و سزاست که جایگاه مستقلی بیابد و از این چشم‌انداز، بررسی و زمینه‌های کاربردی آن در جای‌جای فقه آماده شود.
یادداشت موضوع‌مگ را بخوانید.
۸ تیر ۱۳۹۵

ساحت قدسی فتوا

فتوا، از خداست، پرتوی از نور او. اوست که فتوا می‌دهد، راه می‌نماید، راه بهتر رسیدنِ به سرچشمۀ روشنایی.
او، پاسخ‌گوست. آدمیان را برمی‌انگیزاند که بپرسند و از ظلمت جهل برهند. خود در مقامِ پاسخ‌گویی بر‌می‌آید و به بندگان بار می‌دهد به مقام پرسش‌گری خردورزانه از او فرا روند و بر دامنۀ آگاهی خود بیفزایند.
باب روح‌افزا و دل‌انگیز پرسش از خود را باز گذارده تا آدمیان، در باتلاق نادانی گرفتار نیایند و راهِ برون‌شد را بیابند و راه امروز و فردا و فرداهای خود را در پرتو پرسش‌گری‌های آگاهانه و پاسخ‌های هدایت‌گرانه و حیات‌بخش بگشایند.

mozoomag-no-1

بلاگ‌های تخصصی

یادداشت‌هایی از پژوهشگران و اندیشمندان در مباحث مختلف حوزوی و موضوع‌شناسانه