دریچهموضوع‌نامک

دریچه

در این مقال، ضمن بیان اوج‌های این کشف بنیادین بُن‌یاخته‌های خون بند ناف، رایَتِ هشدارها را افراخته و مشعل‌های تاریکی‌زدا را افروخته‌ایم که مباد کسانی گام در تاریکی بگذارند.

چکیده

دغدغه‌مندانه، و از روی خیرخواهی به آستان مقدسی ورود پیدا می‌کنیم که در کشاکش‌های روزگار، فراز و فرودها، گاهِ نظردهی‌ها و برافراشتن درفشِ رخشان فتوا، کوچک‌ترین کژتابی در شناخت زوایای پیدا و پنهانِ موضوع و پدیده‌های نوپیدا، کار را با دشواری‌های بسیار، روبه‌رو می‌سازد.

روبه‌رو شدن با پدیده‌های نو و کشف‌های علمی جدید و موضع‌گیری مثبت یا منفی دربارۀ آنها، خُبرگی، مهارت، دانش و آگاهی‌های ویژه‌ای را لازم دارد.

موضوع این مقال، که به گمان ما، کوچک‌ترین بی‌راهه‌روی در شناخت دقیق و همه‌سویۀ آن،جبران‌ناپذیر است و خسارت‌بار، دستاوردِ بزرگ علمی است که امیدهایی را برانگیخته و راه را برای درمانِ بسیاری از بیماری‌های دشواردرمان، هموار ساخته است: کشف بُن‌یاخته‌های خون‌سازِ خون بند ناف.

در این مقال، جویبار این کشف، سرچشمه و گاهِ به جوشش درآمدن و جاری شدن آن به جام‌های درمان، به اندازه‌ای که نیاز بوده و ناگزیر، به بیان آمده و نیز این‌که چه آبراهه‌هایی را باید بپیماید و از بوته‌ای به بوته‌ای ساری گردد، تا زلال و خالص شود و شایسته برای پیوند حیات‌بخشانه.

فرایند کار بانک خون بند ناف، نمایانده شده، از چگونگی آماده‌سازی مادر، آگاهی‌یابی وی و پدر نوزاد از چند و چون کار و . . . چسانی خون‌گیری از بند ناف، گاهِ کلامپ و گره زدن به بند ناف، کجا قرار گرفتن کلامپ و چرایی آن، آزمایش‌های گوناگون، راه‌یابی به مرحلۀ حساس ذخیره‌سازی، بهره‌برداری، پیوند و . . .

آن‌چه در این وجیزه و کوتاه‌سخن، مدار بحث قرار می‌گیرد و ناگزیر در آن درنگ بیش‌تری ورزیده می‌شود و با تکیه بر اسناد و دیدگاه‌های باریک‌اندیشانه اندیشه‌ورزان این ساحت، اشاره به پاره‌ای از رویۀ آسیب‌زا و ویران‌گر آن است.

کلیدواژگان: بُن‌یاخته‌ها، سلول‌های بنیادی، خون بند ناف، بانک خون بند ناف، ذخیرۀ خون بند ناف، جفت، زایمان طبیعی، کلامپ، فقه، فتوا 

متن مقاله

دکمه بازگشت به بالا